Meline Martikjan

Meline heeft Klassieke Muziek gestudeerd aan het Conservatorium in Tilburg en heeft haar bachelor behaald in 2014. Tijdens haar studiejaren is ze al begonnen met lesgeven, omdat lesgeven altijd haar prioriteit is geweest. Dit heeft zij ook gerealiseerd door het oprichten van ‘Pianopraktijk Amábile’.

Gedurende de pianolessen gaat ze alle goede, leerzame methoden die zij door haar eigen docenten aangereikt heeft gekregen en die voor haar hun waarde hebben bewezen, toepassen. Naast pianolessen krijgen leerlingen ook kennis van muziekgeschiedenis, muziektheorie en samenspel.

Daarnaast organiseert Meline twee keer peer jaar een leerlingconcert. Alle leerlingen zijn uniek en daarom verdienen zij als individu een passende aanpak. Tijdens de les houdt zij rekening met het tempo van de leerling zodat ze zich op hun gemak voelen bij de stukken die zij spelen. Voor haar is het belangrijkste dat de leerlingen met veel plezier naar de leskomen!

“Muziek  is  de  taal  van  het  hart.”
Jean­‐Jacques Rousseau