Schenken en ANBI

‘Respect en belangstelling voor kunst en cultuur moet je ontwikkelen. Daar kan niet vroeg genoeg mee begonnen worden.’ – Joop van den Ende

‘Bij kinderen die musiceren wordt de verbindingsbalk tussen de beide hersenhelften groter. Die hersenhelften gaan daardoor beter met elkaar communiceren. En dat is ongelooflijk belangrijk.’ – Erik Scherder

‘Voor iedere muziekdocent die je ontslaat, moet je honderd politieagenten aannemen.’ – Erik Scherder

‘Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal’ – Albert Einstein

Wij geven kleur en dynamiek aan de gemeente Vught
Dat cultuureducatie ontzettend belangrijk is, hebben vele wetenschappers en kenners al vele malen aangetoond. Van Albert Einstein en Joop van de Ende tot de spraakmakende onderzoeken en lezingen van neuropsycholoog Erik Scherder. Cultuur verbindt en geeft kleur en dynamiek aan een samenleving. En dat is precies waar MDM Vught voor staat. Wij zijn er trots op dat we de circa 850 cursisten muziek, dans en musical in de gemeente Vught mogen begeleiden in hun passie.

Wij werken nauw samen met de gemeente Vught. We waarderen het dan ook erg dat de gemeente ons financieel ondersteunt, zodat we alle inwoners van Vught een brede basisvoorziening van cultuureducatie kunnen bieden.

Ook u kunt ons helpen
Maar ook u kunt ons helpen om nog meer kleur en dynamiek te geven aan Vught. Bijvoorbeeld door het mogelijk te maken om talentvolle leerlingen extra masterclasses te laten volgen. Of door een studiefonds op te zetten om leerlingen die het wat minder breed hebben een steuntje in de rug te geven om te starten met een professionele carrière. Of door ons te helpen bij de aanschaf van pBones: een soort beginnerstrombones waardoor we een hele klas met basisschoolleerlingen muziekles kunnen geven.

U leest het al: de mogelijkheden zijn eindeloos. Daarom gaan we graag met u het gesprek aan om te ontdekken welke manier van schenken bij u past. Hebben we uw interesse gewekt? Dan kunt u, uiteraard geheel vrijblijvend, contact opnemen met het bestuur van MDM Vught via bestuur@mdmvught.nl.

We wachten met enthousiasme uw bericht af.

ANBI

MDM Vught is een onderwijs ANBI (algemeen nut beogende instelling). Voor donateurs van een ANBI (zowel zakelijk als particulier) geldt een aantal belastingvoordelen. Op de website van de belastingdienst vindt u hier alle relevante informatie over.

Postadres
Stichting Muziek, Dans & Musical Vught
Vliertstraat 6
5261 EL Vught

     KvK 73418951
     RSIN 859529289
     IBAN NL95 INGB 0008 7492 62
     BIC INGBNL2A

Doel Stichting Muziek, Dans & Musical Vught
De stichting heeft ten doel het aanbieden van hoogwaardige cultuureducatie aan alle inwoners van Vught, optredens in Vught en samenwerking met het basisonderwijs en andere partijen binnen de gemeente Vught op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed en het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.

Hoofdlijnen van het beleidsplan
Missie
Het bieden van een kwalitatief hoogstaande en laagdrempelige vorm van cultuureducatie aan alle inwoners van de gemeente Vught. Hierbij staat MDM Vught voor een betrokken en professioneel docententeam en is sprake van wederzijds commitment tussen alle betrokken partijen.

Visie
In onze visie is cultuur een verbindende factor voor de lokale gemeenschap. Cultuur geeft kleur en dynamiek aan de samenleving. Hierbij is goede cultuureducatie een absolute must. Hoe eerder kinderen in aanraking komen met kunst en cultuur, hoe groter de kans is dat zij hun talenten daarin ontdekken, ontwikkelen en doorgeven. Daar hebben zij vaak hun leven lang plezier van. Daarbij bieden we vanzelfsprekend passende cursussen aan volwassenen aan die op latere leeftijd hun passie voor muziek, dans en musical (her)ontdekken. MDM Vught werkt uitsluitend met professionele muziekdocenten om de hoogst mogelijke kwaliteit te waarborgen.

Door verbindingen aan te gaan met andere organisaties, kunnen we veel bereiken en een laagdrempelig, maar hoogstaand aanbod van cultuureducatie bieden. Daarom werkt MDM Vught nauw samen met de gemeente, Theater de Speeldoos, DePetrus, Plaza Cultura, scholen, (muziek)verenigingen en diverse andere organisaties binnen de gemeente Vught. Op deze manier brengen we binnen de gemeente Vught een kruisbestuiving tot stand op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. Vanzelfsprekend zoeken we deze kruisbestuiving ook in samenwerking met bijvoorbeeld winkeliersverenigingen en het bedrijfsleven.

MDM Vught bereikt deze doelen door het aanbieden van:

• Binnenschoolse en naschoolse cultuureducatie
• Cultuureducatie in de vrije tijd
• Een subsidievrije talentenstroom

Klik HIER om ons volledige beleidsplan te lezen.

Samenstelling bestuur
De stichting Muziek, Dans & Musical kent de volgende bestuursleden:

     Voorzitter Mevr. G. Wiegant

     Intrim Secretaris Mevr. J. Lips

     Penningmeester R. van Helden

     Algemeen bestuurslid Mevr. T.M. de Man

     Algemeen bestuurslid Mevr. N. van Balkom

     Algemeen bestuurslid Dhr. P. van Gennip

     Algemeen bestuurslid Dhr. T. Vorstenbosch

 

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Als een bestuurder zijn functie verliest voordat hij volgens het rooster aftreedt, neemt zijn opvolger op het rooster de plaats in van zijn voorganger. Een volgens rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar.

Jaarverslagen
Stichting Muziek, Dans & Musical Vught is operationeel sinds 1 januari 2019.
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021